Българене Плевенско

История

Галерия

ВръзкиСело Българене се намира в Среднодунавската хълмиста равнина. Разположено е в
средното течение на река Осъм. Селото отстои на 36 км. югозападно от гр.Свищов, на 40 км.
източно от гр.Плевен, на 40 км. югоизточно от гр.Никопол и на 10 км. северозападно от гр.Левски.
(карта)


e-mail

© Sveto 2002-skconev@gmail.com